DemoUkrainaDH - це фінансова програма, яка підтримує модернізацію централізованого опалення в Україні. Програма надає фінансування та технічну допомогу для впровадження близько 20 проектів в різних містах України. Проекти демонструють нові технології та сучасні високотехнологічні рішення, які можна застосувати в системах централізованого опалення, відповідно до новітньої практики підготовки проектів, проектування, закупівель, виконання проектів та контролю результатів для впровадження більш енергоефективних та сталих послуг з опалення.

Дізнайтеся більше про Технологічні вимоги та принципи проектування та Положення про технологічні вимоги

Станом на кінець 2016 року, в принципі, обрана запланована кількість демонстраційних проектів в рамках фінансової програми DemoUkrainaDH. Тільки проекти з особливою демонстраційною цінністю можуть бути розглянуті додатково.

Мета програми DemoUkrainaDH - продемонструвати українським містам нові технології та сучасні високотехнологічні рішення, які можна застосувати в системах централізованого опалення відповідно до новітньої практики підготовки проектів, проектування, закупівель, виконання проектів та контролю результатів для впровадження більш енергоефективних та сталих послуг з опалення. Кожний проект призведе до економії принаймні 30% енергії та значного скорочення викидів CO2. Обрані проектні партнери отримають можливість ознайомитися з сучасними шляхами модернізації систем централізованого опалення та навчитися працювати відповідно до найсучасніших Технологічних вимог та принципів проектування. В рамках програми обрані проектні партнери можуть отримати:

  • Грант на покриття капітальних витрат у розмірі максимум 50% загального зовнішнього фінансування, але не більше ніж 0,3 млн.євро на один проект
  • Кредит у розмірі максимум 0, 5 млн. євро на один проект з відсотковою ставкою 6%. Період виплати кредиту відповідає прогнозному періоду повернення інвестицій завдяки досягнутій економії.
  • Технічну допомогу (ТД), яка означає, що розробка та впровадження демонстраційних проектів відбуватиметься за підтримки міжнародних консультантів. Проектний партнер повинен створити на підприємстві Групу впровадження проекту (ГВП) з принаймні одним англомовним членом групи.

Обрані проектні партнери повинні надати власне фінансування у розмірі 15% загальних проектних витрат. Фінансування надається лише власникам проектів - державним теплопостачальним підприємствам

Читай більше про Прийнятність та Як подавати заявку