FAQ – Подання заявки

Коли закінчується період подачі заявок до фінансової програми DemoUkrainaDH?

З вересня 2015р. знову можна подавати заявки.

Що таке DemoUkrainaDH?

DemoUkrainaDH це фінансова програма, створена НЕФКО і Sida спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація) - міжнародна фінансова установа, яку заснували п'ять північних країн. НЕФКО фінансує інвестиції та проекти здебільшого в Росії, Україні, Естонії, Латвії, Литві та Білорусі для отримання позитивних екологічних ефектів в інтересах північного регіону. Sida - це Шведське Агентство з міжнародного розвитку. Мета Програми DemoUkrainaDH полягає в підтримці розробки та фінансуванні сталих і енергоефективних демонстраційних проектів в секторі централізованого теплопостачання України.

Хто може подати заявку на отримання фінансування в рамках DemoUkrainaDH?

Подати заявку до DemoUkrainaDH можуть комунальні теплопостачальні підприємства українських міст. Про періоди подачі заявок буде оголошено. Для отримання більш детальної інформації зв'яжіться з координаційним офісом DemoUkrainaDH.

Як подати заявку на участь в DemoUkrainaDH?

Щоб подати заявку на участь у програмі DemoUkrainaDH теплопостачальні підприємства мають слідувати процедурам подачі заявок. Розділ веб-сайту "Як подавати заявку" описує всі кроки процедури. Для отримання більш детальної інформації зв'яжіться з координаційним офісом DemoUkrainaDH.

Протягом якого періоду працюватиме програма DemoUkrainaDH?

Наприкінці 2013 року фінансова програма була розширена та подовжена до 2016р. Про можливості подати заявку ви дізнаєтесь у розділах "Прийнятність" та "Як подати заявку" нашого веб-сайту

Що відбувається далі з Висловленням зацікавленості?

Висловлення зацікавленості та супроводжувальні документи оцінюються координаційною командою програми DemoUkrainaDH. Найбільш цікаві проектні ідеї з описаних у Висловленнях зацікавленості подаються на затвердження та в подальшому розробляються і впроваджуються. Відбір міст (теплопостачальних підприємств) для участі в програмі здійснюється Комітетом з оцінки та моніторингу, який затверджує проекти для подальшої розробки.

Які критерії відбору учасників DemoUkrainaDH?

Критерії відбору учасників програми DemoUkrainaDH надані в розділі Прийнятність. Для отримання більш детальної інформації зв'яжіться з координаційним офісом DemoUkrainaDH.

Що відбувається після відбору демонстраційних проектів?

Після відбору міст Комітетом з оцінки та моніторингу, для представників міськдержадміністрацій та теплопостачальних підприємств буде проведений вступний семінар.
Розробка проектів буде здійснюватися за підтримки групи кваліфікованих в сфері теплопостачання експертів (Консультант з управління проектом-КУП), роботу яких оплачує Sida. Кожне теплопостачальне підприємство має створити Групу впровадження проекту, яка буде тісно співпрацювати з командою КУП для підготовки демонстраційного проекту та заявки на кредитування до НЕФКО. Після підписання кредитної угоди КУП допомагатиме ГВП в процесі впровадження проекту.

Що таке демонстраційний проект?

Типові демо-проекти спрямовані на те, щоб продемонструвати як вирішити найбільш серйозні проблеми українського теплопостачання - технічну неефективність та недостатню фінансову життєздатність - в невеликому або середньому форматі, щоб згодом перенести цю практику в широкий масштаб. Читайте більше про Типові демонстраційні проекти.

Що таке E5P?

E5P - Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля, створене протягом головування Швеції в ЄС в 2009 році. E5P фінансується Європейською Комісією, країнами ЄС, а також Україною.

Щоб дізнатися більше, використайте посилання: Інформація про E5P


FAQ – Підготовка проекту

Що входить до підготовки проекту?

Етап підготовки починається після схвалення проекту Комітетом з оцінки та моніторингу. Основна діяльність підготовчого етапу зосереджена на розробці бізнес-плану демонстраційного проекту. До бізнес-плану входить технічна, фінансова та екологічна оцінка проекту, а також розробка фінансового плану і плану закупівель, які показують як пропонується фінансувати різні компоненти проекту та проводити для них закупівлі.

Хто залучений до підготовки проекту?

Бізнес план розробляється Консультантом з управління проектами за підтримки проектного партнеру, що передбачає залучення як теплопостачального підприємства, так і міської адміністрації.

Коли можна підписувати фінансові угоди?

Фінансові угоди включають кредитну, грантову та гарантійну угоди. Після схвалення НЕФКО бізнес-плану пропозиція кредитної угоди надається проектному партнеру для розгляду. Після узгодження кредитної угоди НЕФКО готує фінансові угоди до підписання. Угоди підписуються після погодження муніципальної гарантії Міністерством фінансів України.

Хто такий Консультант з управління проектами (КУП)?

Консультант з управління проектами (КУП) – це міжнародна консультаційна компанія найнята НЕФКО для технічної допомоги проектним партнерам при підготовці та впровадженні проекту.


FAQ – Впровадження проекту

Що входить до впровадження проекту?

Етап впровадження проекту починається після схвалення бізнес-плану НЕФКО та Комітетом з оцінки та моніторингу. Окрім фактичного виконання проекту етап впровадження включає ряд інших послідовних кроків, які виконуються до початку робіт, а саме: підготовка тендерних документів та оголошення тендеру, тендерний період, оцінка тендерних пропозицій та визначення переможця тендеру. Протягом впровадження проекту кредитні та грантові кошти виплачуються у зв’язку із зробленими поставками та виконаними роботами. Основою виплат є звіти про виконання робіт підготовлені ГВП.

Хто залучений до впровадження проекту?

На початку етапу впровадження проектний партнер повинен створити Групу впровадження проекту (ГВП). ГВП несе повну відповідальність за належне виконання проекту, а також за координаційну і моніторингову діяльність пов’язану із впровадженням, в тому числі відповідає за закупівлі товарів, робіт та послуг для виконання проекту. КУП підтримує ГВП протягом всього періоду виконання демонстраційного проекту (підготовка тендерних документів, відкриття тендерних пропозицій і оцінка, підготовка контрактів, нагляд та звітність протягом виконання робіт) коли це необхідно.

Як організовано проведення тендеру та закупівлі?

Закупівлі повинні проводитися відповідно до Принципів закупівель НЕФКО (можна завантажити англійською, українською або російською за лінком http://www.nefco.org/how_to_work/procurement_guidelines).

Контракти присуджуються за результатом відкритих конкурсних торгів. Правила та практика проведення закупівель не дозоляють робити різниці між закордонною та вітчизняною продукцією, постачальниками або підрядниками, процедури повинні бути прозорими та справедливо застосованими. КУП надає рекомендації щодо прийнятних процедур і документів, а також допомагає ГВП в підготовці тендерної документації, публікації запрошення до участі у тендері та протягом тендерного періоду.

Тендерні документи підлягають перевірці НЕФКО, має бути отримана резолюція «без заперечень».

Як проводиться оцінка тендерних заявок та визначення переможця?

Відкритий тендер вимагає відповідності запропонованих товарів або робіт специфікаціям прописаним в тендерних документах. Окрім цього, тендерна заявка та учасник тендеру повинні відповідати критеріям визначеним в тендерних документах; заявка має відповідати встановленим вимогам, а учасник тендеру бути достатньо кваліфікованим, щоб виконати контракт.

Відповідальним за оцінку тендерних заявок є створений проектним партнером тендерний комітет. Процедури тендерної оцінки описані в Принципах закупівель НЕФКО, http://www.nefco.org/how_to_work/procurement_guidelines).

Звіт з оцінки тендерних заявок надсилається НЕФКО для перевірки та отримання резолюції «без заперечень».

Перед укладанням контракту запропонований контракт надсилається НЕФКО для перевірки та отримання резолюції «без заперечень».

Що таке група впровадження проекту (ГВП)?

Група впровадження проекту (ГВП) несе повну відповідальність за належне виконання проекту, а також за координаційну і моніторингову діяльність пов’язану із впровадженням, в тому числі відповідає за закупівлі товарів, робіт та послуг для виконання проекту. ГВП призначається проектним партнером на весь час впровадження проекту. Члени ГВП повинні бути кваліфікованими спеціалістами з відповідною компетенцією для виконання всіх компонентів проекту.

Дотримання яких вимог необхідне для виплати кредиту та гранту?

Виплати кредиту та гранту передбачають дотримання певних вимог, які вказані в додатку 1 до фінансових угод.


Ваше Ім`я:

Пароль: