Проектні процедури

sheme ukr

Висловлення зацікавленості
Висловлення зацікавленості (ВЗ) готують комунальні теплопостачальні підприємства
відповідно до інструкцій розділу "Як подавати заявку" веб-сайту

Огляд та оцінка Висловлень зацікавленості
Вивчення та оцінка Висловлень зацікавленості виконується Консультантом-координатором
DemoUkrainaDH (КК). В процесі оцінки КК підтримує зв'язок з контактними особами вказаними у
ВЗ, надсилає питання та запити щодо додаткової інформації, щоб зробити оцінку якомога
глибокою.

Схвалення підтримки підготовки проекту
Оцінка ВЗ надається Комітету з оцінки та моніторингу (КОМ) для схвалення. КОМ складається
з представників НЕФКО та Мінрегіону.

Підготовка бізнес-плану
Бізнес-план проекту готує Косультант з управління проектами (КУП). Теплопостачальне
підприємство надає КУП інформацію та допомогу. Паралельно з підготовкою бізнес-плану
НЕФКО проводить перевірку фінансового стану міста та підприємства для визначення
кредитоспроможності та здатності міста надати муніципальну гарантію на суму кредиту.

Схвалення бізнес-плану
Відповідно до результатів бізнес-плану та фінансової перевірки НЕФКО може схвалити
фінансування та впровадження проекту. Крім цього, бізнес-план є основою прийняття рішення
міською радою щодо видачі муніципальної гарантії та погодження муніципальної гарантії
Мінфіном.

Підписання фінансових угод
Після схвалення бізнес-плану,відповідної фінансової перевірки, а також погодження видачі
муніципальної гарантії Мінфіном готуються до підписання фінансоі угоди, які складаються з
кредитної угоди, грантової угоди та гарантійної угоди.

Впровадження проекту
Діяльність з впровадження проекту можна розділити на послідовні кроки. Перший крок - це
створення на підприємстві Групи впровадження проекту (ГВП), яка несе відповідальність за
виконання проекту. Перед початком фактичного виконання робіт проводиться наступна
послідовна діяльність: тренінг для ГВП, підготовка тендерних документів, проведення
закупівель, оцінка тендерних пропозицій та підписання контрактів з підрядниками. Протягом
всього процесу впровадження проекту ГВП отримує підтримку КУП. Більше інформації щодо
впровадження проекту можна знайти на веб-сайті у розділі FAQ.

Ваше Ім`я:

Пароль: