Головна Новини Демонстраційні проекти надають досвід для оновлення українських будівельних норм

Демонстраційні проекти надають досвід для оновлення українських будівельних норм

Основна мета програми DemoUkrainaDH показати в демонстраційних проектах передові технології та найкращу практику проектування і виконання, і, таким чином, ініціювати розповсюдження найсучасніших технологій і методик в українському секторі опалення. Основною проблемою виявилося те, що деякі аспекти сучасних технологій і методів суперечать чинним українським будівельним нормам та загальноприйнятій практиці. Візьмемо, наприклад, трубопроводи: найкраща практика відповідно до досвіду скандинавських країн та ЄС значним чином відрізняється від вимог українських норм проектування. Застосування українських принципів проектування, в цілому, веде до вищих інвестиційних витрат та/або більших експлуатаційних/витрат на технічне обслуговування, що в широких масштабах негативно впливає на фінансову спроможність України модернізувати існуючу систему опалення відповідно до європейських стандартів. В проектах DemoUkrainaDH ми переслідуємо ключову мету - продемонструвати ефективні з точки зору витрат, доступні за ціною рішення модернізації систем централізованого опалення України, рішення, які можуть бути далі поширені на всю країну. 
НЕФКО, Мінрегіон, КУП та проектні партнери доклали багато зусиль, щоб знайти найбільш раціональне рішення щодо можливості відхилення від чинних норм. Після ряду консультацій з Мінрегіоном було знайдено процедуру, яку може пройти кожний демонстраційний проект. Завдяки спільним зусиллям теплопостачального підприємства та КУП дана процедура була випробувана демонстраційним проектом Вінниці.
Консультант-координатор програми Ронні Нільссон підкреслює: "Те, що таке рішення знайдене є надзвичайно важливим. Найсуттєвішою умовою є можливість використання сучасних технологій та принципів проектування протягом впровадження проектів, оскільки вони значним чином впливають на успіх проекту. Без цього цілі програми DemoUkrainaDH не будуть досягнуті - ні у відношенні підвищення енергоефективності (30 %), ні з точки зору рентабельності проектів (період окупності менший за 8 років).”
 Коротко, процедура включає наступні кроки: теплопостачальне підприємство подає до Мінрегіону запит щодо погодження відхилень від чинних норм, які стосуються технології або принципів проектування. Запит повинен включати детальний опис відхилення з посиланням на норми від яких є необхідність відступити та опис заходів, якими пропонується компенсувати відхилення від норми. Запит розглядається Науково-технічною радою Мінрегіону, яка має повноваження погодити відхилення від чинних норм, виходячи з експертної оцінки запропонованих відхилень компетентним проектним інститутом.
Досвід отриманий від впровадження демонстраційних проектів прискорить оновлення чинних українських норм 
Після проходження цієї процедури, в липні 2014 року, хоча і із значною затримкою, з'явилася можливість укладення перших трьох контрактів з підрядниками (у Вінниці, Житомирі та Олександрії). Очікується, що тепер, коли отриманий перший досвід, іншим проектам програми DemoUkrainaDH буде легше погодити відхилення від чинних українських норм, оскільки йдеться про ідентичні відхилення. Йохан Віллерт, старший радник НЕФКО, каже: "Інші підприємства та МФО з цікавістю спостерігають за нашими діями, оскільки їм, найвірогідніше, прийдеться стикнутися з тими самими перешкодами, зараз або в майбутньому. Може статися так, що досвід, отриманий від впровадження проектів в рамках програми DemoUkrainaDH, слугуватиме акселератором для оновлення чинних українських будівельних норм для систем опалення, що в кінцевому підсумку буде великим досягненням для населення та інших споживачів, які залежать в своєму повсякденному житті від добре функціонуючих та доступних за ціною послуг з опалення. Не можна також недооцінювати і екологічних вигод, які при оптимізованих системах теплопостачання будуть досить значними". 
 
Нижче описані деякі проблеми, які перешкоджають застосуванню найбільш сучасних енергоефектиних рішень, а також запропоновані для їх подолання заходи.
 
Завищення діаметрів трубопроводів 
Керівництва з проектування, які використовуються в Україні, ведуть до завищення розмірів трубопроводів порівняно з принципами проектування скандинавських країн. Необґрунтовано великі діаметри призводять до більших інвестиційних витрат, подекуди на 15% вищих ніж потрібно, а також до більших втрат тепла протягом експлуатації. Завищення розмірів труб - це також ризик низької якості послуг з гарячого водопостачання для споживачів.
 
Труби вищого класу ізоляції не застосовуються
Трубопроводи які сьогодні використовуються в Європі за стандартами EN з підвищеною товщиною ізоляції і, відповідно, меншими втратами теплової енергії, не застосовуються, оскільки в Україні вони не сертифіковані. Натомість використовуються національні стандарти. Застосування труб вищого класу ізоляції, відповідно до стандартів EN, дозволило б використовувати оптимальну товщину ізоляції в кожному конкретному випадку, що призвело б до оптимізації енергоефективності. Таких же переваг можна досягти при застосуванні подвійних трубопровідних систем, які мають менші втрати тепла порівняно з традиційними трубами. Як і труби вищого класу ізоляції вони не сертифіковані в Україні, а значить реконструкція систем опалення ризикує бути менш ефективною, призводячи до підвищення використання імпортного газу, а в кінцевій перспективі до підвищення тарифів на опалення.
 
Метод попереднього нагріву при монтажі труб не застосовується 
Третім ефективним з точки зору витрат заходом покращання ситуації є прокладка трубопроводів із застосуванням методу попереднього нагріву, без компенсаторів, петель, нерухомих опор, тощо. Такий метод являється загальною практикою в скандинавських країнах і використовується, починаючи з 1970-х років. Застосування цього методу дозволило б зекономити принаймні 15 % інвестиційних витрат, а також уникнути близько 5 % втрат тепла.
 
Читайте детально про проблемні питання на веб-сайті 
На веб-сайті DemoUkrainaDH ви можете узнати більше про проблемні питання та запропоновані шляхи їх вирішення. Дізнайтеся більше: 

Ваше Ім`я:

Пароль: